നഷ്ട്ടം

നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെയൊക്കെ കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാനെത്ര വലിയ സമ്പന്നനാകുമായിരുന്നെന്നോ...

[എന്‍റെ സ്നേഹിത ബിനു ആനമാങ്ങാടിന്റെ മേല്‍ക്കൂരകളില്ലാത്ത ആകാശം എന്നതില്‍ നിന്നും ] 

കലാപം

കലാപങ്ങള്‍ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നത്  നാക്കിന്‍റെ തുമ്പില്‍ നിന്നുമാണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ അറിയുക.അത് ആരുടെ തന്നെ നാക്കായാലും  ശരി,അതാണ്‌ സത്യം.

പ്രണയം

പ്രണയം അനശ്വരമാകുന്നത്  പ്രണയസാഫല്യം ഇല്ലാത്തപ്പോള്‍ .
പ്രണയം മരിക്കുന്നതോ???
 പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ പരിണയത്തോടെയും!

വസന്തം

"പെട്ടന്ന് വന്നു കടന്നു  പോകുന്ന 
ഒരു വസന്തമാണ് കൌമാരം .
അതിനിടയില്‍ കാലില്‍ 
മുള്ള്  കൊള്ളാതെ
 ശ്രദ്ധിച്ചു നടക്കാന്‍ 
പഠിക്കണം നമ്മള്‍" 

മനുഷ്യ ഹൃദയം

"മുഖം ഹൃദയത്തിന്റെ പരസ്യമല്ലെന്നു.ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചം കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇരുണ്ട ഒരു ലോകമാണ്  മനുഷ്യ ഹൃദയം.അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയോ മറ്റാരു മറിയുകയില്ല.ഏറ്റവും നികൃഷ്ട്ടമായ ഹൃദയത്തിന്റെ പരസ്യം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ മുഖം ആയിരിക്കുമല്ലോ ?" 
[എപ്പോഴോ വായിച്ചത് ]

Some Quotes

Of course poets have morals and manners of their own, and custom is no
argument with them.
- Hardy, Thomas Each day is a little life; every waking and rising a little birth; every
fresh morning a little youth; every going to rest and sleep a little
dearth.
- Schopenhauer, Arthur -It is a barren kind of criticism which tells you what a thing is not.
- Griswold, Alfred Whitney 

[മഹത്തായ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകം

"മരണ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കിടക്കുന്നവന് ജീവിക്കുന്നവരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റിവിടാന്‍ കഴിയുമോ ?"


"എന്റെ രാജ്യം ഭൌതികം അല്ല.മുന്‍ തലയോടുകളുടെ പുറത്തല്ല അത് കെട്ടിപ്പടുതിരിക്കുന്നത്.ഭൌതിക മഹത്വങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞൊരു രാജ്യമാണ് നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്കില്‍ മരിച്ചവരുടെ കല്ലറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലുകയാണ് വേണ്ടത്.അവിടെ കിരീടം അണിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മുന്ഗാമികളും തലകളും ,പാരിതോഷികങ്ങള്‍ ഏറ്റു വാങ്ങിയ കൈകളും കാണാന്‍ കഴിയും ."

"നിങ്ങള്‍ എന്നെ  തങ്കക്കിരീടങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണോ.എന്റെ തല നിങ്ങളുടെ മുള്‍മുടിയാല്‍ തറക്കപ്പെടാന്‍ ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോള്‍ .!"

"ഒരമ്മയുടെ ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കായിട്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു ഞാന്‍ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു "

"നിങ്ങളിലാകെ വിങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഈ ദുഖംമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ കരയാന്‍ മാത്രമായി ഞാനിവിടെ തങ്ങുമായിരുന്നില്ല."

[മഹത്തായ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ലോകം :-ഖലില്‍ ജിബ്രാന്‍ (വിവര്‍ത്തനം ജോഷി )]

Short life.

"How I wish to live a short life
And die still a child at heart
for longer the time my breath holds
lesser the virtue I shall hold."
[Quoted]
To many, "Marriage" means end of all other relationships,
but to "a few" only,it is the beginning of all good & faithful relations.


A building has integrity just like a man. And just as seldom.

- Rand, Ayn - 

Man appoints, and God disappoints.

- Cervantes, Miguel De -


Wonder is from surprise, and surprise stops with experience.
- South, Bishop Robert - 

There is nothing harder than the softness of indifference.

- Montalvo, Juan - Feminism is a political mistake. Feminism is a mistake made by women's
intellect, a mistake which her instinct will recognize.
- Saint-Point, Valentine De -
People are too durable, that's their main trouble. They can do too much
to themselves, they last too long.
- Brecht, Bertolt - 
Believe that life is worth living, and your belief will help create the
fact.
- James, William - 
Remember that nobody will ever get ahead of you as long as he is kicking
you in the seat of the pants.
- Winchell, Walter - 

He that is not handsome at 20, nor strong at 30, nor rich at 40, nor
wise at 50, will never be handsome, strong, rich or wise.
- Herbert, George - 
"If you would create something,
you must be something."

Johann Wolfgang von Goethe